Słownik niderlandzko-polski

    Woordenboek Nederlands-Pools

 

Słownik polsko-niderlandzki

    Woordenboek Pools-Nederlands

 

 

O słowniku

 

Dwutomowy „Słownik niderlandzko – polski” oraz „Słownik polsko – niderlandzki” został wydany w listopadzie 2009 przez holenderskie wydawnictwo Pegasus.

 

Liczne grono Polaków związanych z językiem niderlandzkim oraz kulturą Holandii i Belgii od wielu lat czekało z niecierpliwością na tę publikację. Jest to największy słownik dla tej pary języków, jaki kiedykolwiek się ukazał.

 

Prezentacja nowego słownika odbyła się 30 listopada 2009 w ambasadzie RP w Hadze i była wielkim wydarzeniem.

Prace redakcyjne rozpoczęto w 1997 r, a kierowali nimi nieżyjąca już

prof. Zofia Klimaszewska (Uniwersytet Warszawski), prof. Norbert Morciniec (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr René Genis (Uniwersytet Amsterdamski), który zajął się również redakcją końcową.

 

Część niderlandzko – polska zawiera prawie 47.000 haseł, ok. 62.000 znaczeń i 60.000 przykładów, a część polsko – niderlandzka prawie 32.000 haseł, ok. 45.000 znaczeń, ponad 62.000 przykładów. W obu słownikach zamieszczono obszerne wskazówki dla użytkownika w języku niderlandzkim

i polskim, a część polsko – niderlandzka zawiera dodatkowo szczegółowe tabele gramatyczne, opracowane przez prof. Włodzimierza Gruszczyńskiego (Uniwersytet Warszawski).

 

Wydawcą słownika jest wydawnictwo Pegasus z Amsterdamu, specjalizujące się w upowszechnianiu w Holandii kultury oraz języków Europy Wschodniej

i Środkowej. Wydawnictwo ma duże doświadczenie w opracowywaniu słowników.

Over het woordenboek

 

Het tweedelige „Woordenboek Pools – Nederlands” en „Nederlands –Pools” werd in november 2009 uitgegeven door de Nederlandse uitgeverij Pegasus.

 

De talrijke Polen die nauwe banden hebben met de Nederlandse taal

en de Nederlandse en  che cultuur, wachtten al jaren vol ongeduld op deze uitgave. Dit is het grootste woordenboek voor deze talencombinatie, dat tot nu toe is verschenen.

 

De voorstelling van het nieuwe woordenboek vond op 30 november 2009 plaats in de Poolse ambassade in Den Haag en was een belangrijke culturele gebeurtenis.

Het redactiewerk werd al in 1997 aangevat onder leiding van wijlen prof. Zofia Klimaszewska (Universiteit van Warschau), prof. Norbert Morciniec (Universiteit van Wrocław) en dr. René Genis (Universiteit van Amsterdam). Dr. Genis was ook verantwoordelijk voor

de eindredactie.

 

Het deel Nederlands – Pools bevat bijna 47.000 trefwoorden, ong. 62.000 betekenissen en 60.000 voorbeelden, en het deel Pools –Nederlands bevat bijna 32.000 trefwoorden, ongeveer 45.000 betekenissen en meer dan 62.000 voorbeelden. In beide woordenboek zijn uitgebreide aanwijzingen voor de gebruiker opgenomen in het Nederlands en het Pools. Het deel Pools-Nederlands bevat bovendien gedetailleerde grammaticale tabellen, die zijn opgesteld door

prof. Włodzimierz Gruszczyński (Universiteit van Warschau).

 

Het woordenboek is uitgegeven door Uitgeverij Pegasus uit Amsterdam, die gespecialiseerd is in de bevordering van de cultuur

en talen van Midden- en Oost-Europa in Nederland. De uitgeverij heeft ruime ervaring met de uitgave van kwalitatief hoogstaande woordenboeken.

tom niderlandzko-polski

© SYLABUS 2013